Kennis voor een betere wereld

ABC Opleidingscentrum verzorgt trainingen voor professionals in het onderwijs en het sociaal maatschappelijk domein. Wil jij je verder ontwikkelen? Met meer kennis en vaardigheden, weet je meer en groeit je zelfvertrouwen. Het resultaat? Betere prestaties en meer werkplezier.

Wij laten jou excelleren

Natuurlijk wil jij je verder ontwikkelen. Ga je met een gerichte training bij ABC Opleidingscentrum aan de slag, dan geniet je direct van een actieve kennisopbouw. Zo’n training betekent veel meer dan alleen maar een dagje lesstof tot je nemen. Je vaardigheden worden opgefrist en verder uitgebreid.

over ABC Opleidingscentrum

Training voor onderwijsprofessionals

Je kennis en vaardigheden nemen toe en door de toegenomen kennis neemt je zelfvertrouwen toe. Na elke training krijgen we altijd positieve signalen terug uit het veld. Zo zit je na de training veel beter in je vel. Je voelt je in staat om betere prestaties neer te zetten en je geeft les met meer plezier. Als docent ben je na onze training in staat om het beste uit jezelf te halen.

Jezelf veranderen en verbeteren is een diepgevoelde behoefte. Op onze studiedagen voor onderwijs horen wij dit heel vaak. Ben je eenmaal een tijdje bezig met je werk, dan borrelt die diepgevoelde behoefte naar boven. Je wilt jezelf verder gaan ontwikkelen.

Als docent maak je keer op keer een ontwikkelingsslag. Je investeert daarmee niet alleen in jezelf, maar ook in jouw directe (werk)omgeving. Het (individuele) scholingsbudget voor leerkrachten kan zo door jou op de meest optimale wijze worden ingezet.

Jezelf veranderen en verbeteren is een diepgevoelde behoefte. Op onze studiedagen voor onderwijs horen wij dit heel vaak. Ben je eenmaal een tijdje bezig met je werk, dan borrelt die diepgevoelde behoefte naar boven. Je wilt jezelf verder gaan ontwikkelen.

Als docent maak je keer op keer een ontwikkelingsslag. Je investeert daarmee niet alleen in jezelf, maar ook in jouw directe (werk)omgeving. Het (individuele) scholingsbudget voor leerkrachten kan zo door jou op de meest optimale wijze worden ingezet.

Hoe jij jezelf ontwikkelt en verandert, hangt samen met de manier waarop jij denkt en leert. Wanneer wij een training voor onderwijspersoneel ontwikkelen, besteden we doorlopend aandacht aan dit aspect. De zelfherkenning die hierdoor bij jou ontstaat, werkt richtinggevend voor het kiezen van de volgende training die jij kunt gaan volgen.

Natuurlijk, een training voor leerkrachten kun je op heel veel plaatsen volgen. Waarom zou jouw keuze dan op ABC Opleidingscentrum vallen? Wij beloven jou iets dat anderen niet durven doen: bij ons verander je echt.

Wij volgen hierbij het principe van ‘Actief leren’. Actief leren is niet gewoon de lesstof van de training consumeren. Wij zetten bij elke training in op actieve kennisopbouw. Daarbij helpen we jou om als leerkracht de aangeboden informatie om te vormen tot iets persoonlijks.

Tijdens de training zul je het niveau waarop je denkt steeds beter gaan herkennen. Dit stelt je in staat om jezelf blijvend te ontwikkelen. Jouw vermogen om te leren, wordt op de juiste manier aangesproken. Jouw bijdrage aan de verdere professionalisering van het onderwijs is optimaal.

Training voor hulpverleners

Group of Young Students Working Together

Hetzelfde beeld zien we na elke bijscholing die hulpverleners van ons krijgen. Met trots ontvangen we de positieve feedback. Na onze training zit jij veel beter op jouw case. De autoriteit op je werkplek is gegroeid en je werkplezier is sterk toegenomen.

Bij ABC Opleidingen weten wij dan dat wij in onze missie zijn geslaagd. Als hulpverlener heb je een flinke kwaliteitsslag gemaakt.

Tijdens onze trainingen in het sociaal domein, doen we een beroep op de creativiteit van jouw denkvermogen. Het vermogen om bij te leren is immers een reflectie van de manier waarop je denkt. Door scherp op deze zaken in te zetten, stellen we jou in staat om een optimale bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering binnen het sociaal domein.

Een training hulpverleners is bij ons betekenisvol. Je zult tijdens zo’n training worden uitgedaagd en gestimuleerd.

Logisch, want elke training voor hulpverleners is door ons ontwikkeld vanuit het ‘Actief leren’ principe.

Bij ABC Opleidingscentrum kiezen wij ervoor om jou als professional actief op te leiden. Daarbij omlijsten we de kennis die je opbouwt gelijk met een stuk creativiteit. Zo kun je als hulpverlener de kennis van elke training moeiteloos toepassen in nieuwe onbekende situaties.

Direct na het volgen van je training voor hulpverleners kun jij het geleerde in de praktijk toepassen. De cliënten in het sociaal domein merken meteen het resultaat.

Dit kan jou veel voldoening geven. Want het directe profijt dat zij hiervan hebben, is precies waarvoor je het allemaal doet. De kennis die je tijdens je training hebt opgedaan, leidt zo meteen tot zichtbare verandering.

Tijdens onze trainingen in het sociaal domein, doen we een beroep op de creativiteit van jouw denkvermogen. Het vermogen om bij te leren is immers een reflectie van de manier waarop je denkt. Door scherp op deze zaken in te zetten, stellen we jou in staat om een optimale bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering binnen het sociaal domein.
 
Een training hulpverleners is bij ons betekenisvol. Je zult tijdens zo'n training worden uitgedaagd en gestimuleerd. Logisch, want elke training voor hulpverleners is door ons ontwikkeld vanuit het 'Actief leren' principe.
 
Bij ABC Opleidingscentrum kiezen wij ervoor om jou als professional actief op te leiden. Daarbij omlijsten we de kennis die je opbouwt gelijk met een stuk creativiteit. Zo kun je als hulpverlener de kennis van elke training moeiteloos toepassen in nieuwe onbekende situaties. Direct na het volgen van je training voor hulpverleners kun jij het geleerde in de praktijk toepassen. De cliënten in het sociaal domein merken meteen het resultaat. Dit kan jou veel voldoening geven. Want het directe profijt dat zij hiervan hebben, is precies waarvoor je het allemaal doet. De kennis die je tijdens je training hebt opgedaan, leidt zo meteen tot zichtbare verandering.
 
Great presentation!
Confident IT professional.

Professioneel ontwikkelen

Iedereen heeft in meer of mindere mate de behoefte om te veranderen en zich verder te ontwikkelen. Ontwikkeling en verandering worden in grote mate bepaald door de wijze waarop je denkt en leert.

Om blijvend te ontwikkelen en te veranderen is het waardevol, inzicht te krijgen in het niveau waarop je denkt. Jouw manier van denken beïnvloedt namelijk jouw vermogen om te leren.

Hoe meer je (kunt) leren, hoe verder je jezelf kan ontwikkelen. Hoe meer je jezelf ontwikkelt, hoe meer verandering je kunt aanbrengen in jezelf en daarmee vaak ook in jouw omgeving.

Wij leiden jou als professional ‘actief’ op, zodat jij het geleerde gelijk kan toepassen. Jouw doelgroep merkt meteen resultaat en heeft er direct profijt van. Jouw kennis zal meteen tot zichtbare veranderingen leiden.

Actief leren

Een cursus of training kun je bij iedereen volgen. Waarom zou je dit bij ons doen? Omdat wij je een belofte doen: bij ons verander je ook. De trainingen die wij geven zijn betekenisvol, uitdagend en stimulerend, omdat deze zijn ontwikkeld vanuit het ‘actief leren’ principe.

Actief leren is iets anders dan ‘kennis overdragen’Je bouwt pas kennis op, wanneer jij datgene wat jou aan informatie wordt aangeboden tot iets persoonlijks kan transformeren en datgene wat je hebt geleerd creatief kan toepassen in nieuwe onbekende situaties.

Na het volgen onze training, zal je de aangeboden lesstof beter begrijpen, kan je de inhoudelijk kennis zinvol toe-eigenen (integreren) en direct toepassen in de praktijk.
 
Bij actief leren doen cursisten het werk, gebruiken ze hun hersens, lossen ze problemen op en passen ze toe wat ze leren. Daarnaast is actief leren 'leuk', 'stimulerend' en is de actieve cursist persoonlijk betrokken.
Wat wij doen
Pair of professionals.

Incompany trainingen door ABC Opleidingscentrum

Incompany trainingen door ABC Opleidingscentrum

ABC Opleidingscentrum verzorgt naast het vaste aanbod van trainingen ook complete leerroutes op maat. We ontwikkelen zulke incompany trainingen dan exclusief voor jouw organisatie.

Daar gaat een uitgebreid overleg aan vooraf. De trainingen die op basis van dit overleg door ons team worden ontwikkeld, passen exact binnen de doelen die jouw organisatie nastreeft.

Meer weten over onze trainingen? Neem contact op met onze opleidingscoördinator via: info@abc-opleidingscentrum.nl of bel ons op 06 18 84 65 15 

“Na het volgen onze training, zal je de aangeboden lesstof beter begrijpen, kan je de inhoudelijk kennis zinvol toe-eigenen (integreren) en direct toepassen in de praktijk.”

“Bij actief leren doen cursisten het werk, gebruiken ze hun hersens, lossen ze problemen op en passen ze toe wat ze leren. Daarnaast is actief leren ‘leuk’, ‘stimulerend’ en is de actieve cursist persoonlijk betrokken."

Als leerkracht het professionaliseringsbudget actief benutten

Training voor docenten

Training voor hulpverleners

Wat wij doen

Hetzelfde beeld zien we na elke bijscholing die hulpverleners van ons krijgen. Met trots ontvangen we de positieve feedback. Na onze training zit jij veel beter op jouw case. De autoriteit op je werkplek is gegroeid en je werkplezier is sterk toegenomen.

Bij ABC Opleidingen weten wij dan dat wij in onze missie zijn geslaagd. Als hulpverlener heb je een flinke kwaliteitsslag gemaakt.

Tijdens onze trainingen in het sociaal domein, doen we een beroep op de creativiteit van jouw denkvermogen. Het vermogen om bij te leren is immers een reflectie van de manier waarop je denkt. Door scherp op deze zaken in te zetten, stellen we jou in staat om een optimale bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering binnen het sociaal domein.

Een training hulpverleners is bij ons betekenisvol. Je zult tijdens zo’n training worden uitgedaagd en gestimuleerd.

Logisch, want elke training voor hulpverleners is door ons ontwikkeld vanuit het ‘Actief leren’ principe.

Bij ABC Opleidingscentrum kiezen wij ervoor om jou als professional actief op te leiden. Daarbij omlijsten we de kennis die je opbouwt gelijk met een stuk creativiteit. Zo kun je als hulpverlener de kennis van elke training moeiteloos toepassen in nieuwe onbekende situaties.

Direct na het volgen van je training voor hulpverleners kun jij het geleerde in de praktijk toepassen. De cliënten in het sociaal domein merken meteen het resultaat.

Dit kan jou veel voldoening geven. Want het directe profijt dat zij hiervan hebben, is precies waarvoor je het allemaal doet. De kennis die je tijdens je training hebt opgedaan, leidt zo meteen tot zichtbare verandering.