Hoe regel ik de schulden van mijn cliënten?

Minnelijke schuldsanering

Bij de gemeentelijke schuldhulpverlening wordt stilgestaan bij de volgende onderwerpen:

 • Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van schulden?
 • Wat behelst een integrale aanpak, die door de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt voorgeschreven?
 • Welke wacht- en doorlooptijden gelden er?
 • Wat is de doelstelling van een stabiliteitsfase?
 • Wanneer is iemand saneringsrijp?
 • Vallen schulden die niet te goeder trouw zijn ontstaan in de Msnp? Zo ja, welke schulden zijn dat dan?
 • Wat kan de schuldhulpverlener nog doen om een schuldeiser die weigert mee te werken aan een schuldregeling over de streep te trekken?
 • Wanneer kan er om een breed of een smal moratorium verzocht worden?
 • Wanneer kan iemand worden toegelaten tot de Wsnp?

Wettelijke schuldsanering

De afkorting Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen. Deze wet maakt het mogelijk dat de schuldenaar bevrijd wordt van zijn schuldenlast. In deze cursus komen diverse aspecten van deze wettelijke regeling aan bod. Zo wordt de Wsnp-aanvraag behandeld. Ook de vraag welke toekomstige inkomsten en uitkeringen binnen het beheer van de Wsnp-bewindvoerder vallen, is interessant.

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Aan welke formele en inhoudelijke eisen moet het verzoek voldoen en wie kan het verzoek indienen?
 • Welke schuldeiser is verplicht de werking van de Wsnp te dulden en moet in beginsel genoegen nemen met een klein percentage van zijn vordering?
 • Met welke taken is de Wsnp-bewindvoerder belast?
 • Dient hij de schuldenaar weer op het rechte financiële spoor te houden?
 • Welke algemene en juridische gevolgen heeft een Wsnp-verklaring?
 • Mag de schuldenaar over zijn bezittingen beschikken?
 • Mag hij zonder meer (financiële) verplichtingen aangaan?
 • Wat is de normale looptijd van het Wsnp-traject?
 • Is de Wsnp tussentijds te beëindigen?
 • Wat houdt het begrip schone lei” in?
 • Wanneer komt de schuldenaar daarvoor in aanmerking?
 • Welke bevoegdheden hebben de schuldeisers?

Wist je dat…

 • de gemeente haar eigen regels mag stellen over de uitvoering van de Msnp?
 • een weigerachtige schuldeiser gedwongen kan worden om akkoord te gaan met een schuldregeling?
 • je slechts een beroep mag doen op de Wsnp als het minnelijke traject mislukt is?