Armoede op scholen

Als onderwijsprofessional weet je natuurlijk maar al te goed dat geen enkele leerling hetzelfde is. Inzet en leerprestaties kunnen heel verschillend zijn. Vervelend wordt het als prestaties van leerlingen achterblijven als gevolg van armoede. Opgroeien in armoede heeft een negatieve invloed op de leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een leerling. Armoede op scholen wordt gelukkig steeds vaker onderkend. Het onderwerp is actueel en veel scholen proberen op deze armoede in het onderwijs in te spelen.

Dit vergt vooral een scherpe blik van het onderwijspersoneel. De vraag is alleen of leerkrachten over voldoende kennis en tools beschikken. Uit onderzoek is gebleken dat schoolleiding, mentoren en docenten vaak moeite hebben om de signalen op tijd te onderkennen. Ouders en kinderen proberen vaak armoede te verbergen. Het wordt als negatief voor het imago beschouwd en dat maakt het lastig om over het onderwerp te praten. Toch is het juist de school die een cruciale rol kan spelen bij het signaleren van armoede. Wordt dit aspect in het leven van de leerling op de juiste manier opgemerkt, dan kan extra ondersteuning vanuit de docenten tot een opmerkelijke verbetering van prestaties leiden.

Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 12 kinderen in armoede opgroeit. Dat zijn in elke groep dus gemiddeld 2 kinderen. Weliswaar zal het aantal kinderen per groep in een arme wijk hoger liggen. Toch doet armoede op school zich ook voor in gemiddelde en luxere wijken. Het probleem hierbij is vaak, dat de leerkracht er in zulke wijken minder vanzelfsprekend bij stilstaat. Ook wordt uit schaamte deze armoede op school door ouders en kinderen weggemoffeld. Als er dan ook nog eens minder alertheid bij de leerkracht bestaat, kan de schade die armoede in de ontwikkeling aanricht vele malen groter worden.

Het hoeft geen betoog dat de doelgroep extra aandacht nodig heeft. Wordt de armoede op scholen bij de leerlingen niet opgemerkt, dan is de kans groot dat het probleem van ouders op kind overgaat. De achterstand die armoede in het gezin veroorzaakt, strekt zich dan via de leerling uit naar zijn of haar eigen toekomst.

Tijdens onze training bieden wij de leerkrachten tools aan om armoede bij leerlingen te signaleren. Ook proberen wij praktische handvatten te bieden om hiermee op een professionele manier om te gaan. Vaak werkt onze training als een eye-opener bij veel docenten. De signalen die wij laten zien, blijken zij plotseling bij een deel van hun leerlingen te herkennen. Wij zien dit natuurlijk als pure winst. Door weer op de eigen werkplek met onze tools aan de slag te gaan, kunnen verschillende leerlingen uit hun geïsoleerde positie worden gehaald. Armoede in het onderwijs wordt op zo’n manier ook steeds beter bespreekbaar.

Dit betekent niet alleen een verbetering voor de leerling die leidt onder zijn of haar armoede op school. Het zorgt er ook voor dat je als docent met kennis van zaken steviger in je schoenen staat binnen het team. Na onze training ben jij immers in staat om armoede bij de leerlingen veel beter te herkennen. Met jouw professionele expertise kun je hierdoor beter de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft bepleiten in het team.

Natuurlijk blijven onze tips en tools niet alleen tot het dagelijkse onderwijs beperkt. We proberen je als moderne leerkracht ook wegwijs te maken in het maatschappelijk netwerk dat voor leerlingen in armoede klaarstaat. Zo kun jij leerlingen die door armoede in de problemen zijn geraakt gerichte hulp aanbieden. Maar bovendien kun je over het onderwerp ook op een zinvolle manier met de ouders in gesprek gaan. Ook hen kun je zo op het spoor van de benodigde hulpverlening zetten. Uiteindelijk heb je zelf veel meer eer van je werk. Wanneer jij als professionele leerkracht jezelf dit domein van armoede bij leerlingen eigen maakt, zal je dat in de dagelijkse praktijk meer waardering gaan opleveren binnen het team.

Bij deze problematiek heeft iedereen een eigen taak. Het schoolbestuur doet er goed aan om de schooldirectie te informeren. Die zal dan met de docenten om de tafel kunnen gaan, om een aanpak voor het probleem te ontwikkelen. Het kan erg praktisch zijn om tijdens zulke besprekingen ook mensen uit te nodigen die verbonden zijn aan de gemeente, jeugdgezondheidszorg of welzijnsorganisaties.

Volg je over dit onderwerp een training bij ABC Opleidingscentrum, dan kom je daar je vakgenoten tegen. Dit verbreedt je blik en vergroot je netwerk. Elke training wordt klassikaal gegeven op een locatie die goed bereikbaar is. We leren jou om stapsgewijs de signalen van armoede op school te herkennen. Vervolgens leren we jou hoe je een leerling in zo’n situatie het beste kunt helpen.

Meer weten? Kijk op de website naar onze contactmogelijkheden. Je kunt ons bellen, appen of het contactformulier insturen.

Categorie:

Extra informatie

Startdatum

01 juni, 01 mei, 01 oktober, 01 september