Hoe werkt een deurwaarder?

De schuldenaar en/of zijn schuldhulpverlener of beschermingsbewindvoerder wordt vaak geconfronteerd met beslag- en executieperikelen. De schuldenproblematiek neemt nog steeds toe in Nederland. Na een algemene inleiding over schulden, de verschillende executoriale titels en de (on)gelijkheid van schuldeisers zullen de taken en wettelijke bevoegdheden van de deurwaarder behandeld worden.

De deurwaarder speelt immers een voorname rol binnen het beslag- en executierecht. Welke plaats neemt hij in binnen de rechterlijke organisatie en het Nederlandse procesrecht? Welke aspecten van een bank- of loonbeslag zijn van belang? Welke termijn moeten in acht worden genomen? Geldt er een beslagvrije voet voor een bankbeslag?

In deze cursus worden deze vragen beantwoord. Ook de wetswijziging die geleid heeft tot een beperking van het beslag op inboedelzaken komt aan bod. Voorts zal aandacht besteed worden aan verjarings- en cessieperikelen en aan de verschuldigdheid van incassokosten.

Wist je dat…

  • een deurwaarder twee verschillende functies kan uitoefen?
  • er een verschil bestaat in preferente en concurrente schuldeisers?
  • er voor eenvoudige inboedelzaken een beslagverbod bestaat?