Hoe haal ik meer uit mijzelf als professional?

Je bent nu een tijdje aan het werk en hebt ook al diverse trainingen gevolgd. Vaak in het kader van de verplichte studiedagen onderwijs en soms ook anderszins. Intussen vraag jij je af of er ook een training voor leerkrachten bestaat die vooral bedoeld is om jou te laten groeien. ”Ja, die is er zeker!” Wij spelen daarmee in op de wens die ieder mens in meer of mindere mate in zich draagt. Namelijk: de behoefte om te veranderen en zich te ontwikkelen.

Beschrijving

Waarschijnlijk herken je het wel. We willen meer van iets. Zo leeft er bij veel onderwijsprofessionals de behoefte om meer impact op de werkomgeving te hebben. Dat is een nobele wens, maar je moet hier verstandig mee omgaan. Zonder nieuwe tools, kan een verhevigde inspanning op dit gebied gemakkelijk tot frustraties leiden. Daarom pakken wij dit gedachtepunt tijdens elke training op een gecoördineerde wijze op. We kijken eerst hoe jij in je werk staat en wat er voor jouw gevoel nodig is om sterker te functioneren.

Hiermee stippen we ook direct een andere, zeer menselijke, wens bij jou en je medecursisten aan. Je hebt jouw werk tot nu toe redelijk onder controle, maar wilt meer betekenis ervaren. Natuurlijk hangt dit samen met de zojuist genoemde wens naar meer impact. Het ervaren van meer impact en betekenis in je werk, hangt sterk samen met de drijfveren die jij diep van binnen hebt. Bewust of onbewust heb jij vanuit een eigen overtuiging voor dit verantwoordelijke werk gekozen. Tijdens de training ga jij dit ook voor jezelf na. Door terug te koppelen naar jouw innerlijke drijfveren en overtuiging, lukt het vaak al om te definiëren hoe nieuw handelen tot meer impact op jouw werkomgeving leidt. De docenten die de training verzorgen, helpen jou vervolgens met het vertalen van jouw bevindingen naar een professioneel concept. Zo streven we ernaar om je na de training met passend gemaakte tools te laten teruggaan naar jouw bekende werkplek.

We nemen tijdens onze training ook de algemene uitgangspunten door die een mens succesvoller kunnen maken. Misschien heb je ze al weleens horen noemen, maar dat is iets anders dan ze samen met anderen serieus te onderzoeken. ‘Leer beter luisteren en wacht langer met zelf gaan praten.’ Het klinkt misschien logisch, maar vaak vergeet je zoiets. ‘Denk niet in problemen, maar denk juist in oplossingen.’ Ook die regel klinkt logisch, maar heb je hem weleens serieus in de praktijk weten te brengen?

De essentie van een training waardoor jij als persoon groeit, is om je gelukkiger te laten voelen. Vaak moet je hiervoor veranderen. Om blijvend te ontwikkelen en te veranderen is het nodig om inzicht te krijgen in het niveau waarop je denkt. Jouw manier van denken vormt namelijk het vertrekpunt voor de manier waarop je verder leert. Daarbij proberen we elke cursist te helpen om niet steeds in dezelfde valkuil te belanden. Pas als je de beruchte valkuilen goed onder controle hebt, vormt onze training het vertrekpunt om je verder te gaan ontwikkelen in je werk. In het algemeen gesproken geldt namelijk: Ontwikkeling en verandering worden in hoge mate bepaald door de wijze waarop we denken en leren.

Tijdens onze training voor docenten, maken we gebruik van beproefde werkvormen. We werken met een duidelijke structuur en er is veel tijd om met elkaar en de docent van gedachten te wisselen. Elke training is onderverdeeld in sub-onderwerpen. Samen bouwen zij aan de nieuwe zienswijze die jij je probeert eigen te maken. Zo komen onder andere de volgende onderwerpen en vragen tijdens onze training aan bod:

 • Hoe definieer jij professionaliteit?
 • De mate van inzicht in je eigen handelen en gedrag.
 • Welke leerdoelen zou jij op dit gebied kunnen formuleren?
 • Innerlijke drijfveren en overtuigingen.
 • Gedragsverandering, valkuilen en mogelijkheden.
 • Proactief en oplossingsgericht werken.
 • ‘Selfbranding’: hoe neem jij je positie in binnen jouw organisatie?
 • Presentatie, reflectie en jouw persoonlijke actieplan.

 

Wist je trouwens dat…

 • Mensen die zich gelukkig voelen in hun werk tot 30% meer uit hun professie halen?
 • De stelling dat professionaliteit en persoonlijk leiderschap aangeboren moeten zijn, bewijsbaar één van de grootste mythes is?
 • De twee belangrijkste ‘future skills’ voor professionals zijn: de mate van probleemoplossend vermogen en de mate van zelfmanagement?